Podpora uporabnikom

EDUKACIJA ZA INZULINSKO ČRPALKO IN/ALI NEPREKINJENO MERJENJE GLUKOZE

EDUKACIJA ZA SISTEM MINIMED™ 780G

Priprava na edukacijo
> Osnove zdravljenja z inzulinsko črpalko
> Šifre potrošnega materiala za IČ in kontaktni podatki

Osnovna edukacija
Med potekom edukacije vam vaša edukatorka sproti odgovarja na vprašanja, ponavlja vsebine, ki so bile morda nejasne in preverja vaše razumevanje vsebin, saj si ob koncu edukacije želimo samostojnega, opolnomočenega uporabnika, ki bo uspešno in varno vodil svojo sladkorno bolezen z inzulinsko črpalko.

I. sklop: Učenje osnovnih funkcij črpalke in priklop senzorja
V prvem sklopu vam predstavimo terapijo z inzulinsko črpalko in vas naučimo uporabe osnovnih funkcij na vaši inzulinski črpalki. V tem sklopu vam predstavimo tudi kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini, naučite se rokovanja s sistemom in vstavljanje glukoznega senzorja. Glukozni senzor skupaj tudi vstavimo in sistem aktiviramo.

Trajanje: 1,5 – 2 uri, odvisno od potreb posameznika.

> Sistem MiniMed™ 780G – Uvodni koraki
> Vstavljanje glukoznega senzorja Guardian™ Sensor 3 (video)
> Guardian™ Sensor 3 – Koraki do uspeha
> Izročki navodil za edukacijo MiniMed 780G

II. sklop: Funkcije za dovajanja inzulina, menjava infuzijskega seta in rezervoarja
V drugem sklopu vam razložimo pojme bazalni in bolusni inzulin in vas naučimo spreminjanja bazalnih in bolusnih odmerkov inzulina. V tem sklopu se naučite tudi samostojne priprave in menjave infuzijskega seta in rezervoarja. Izveste tudi mnogo praktičnih napotkov glede vstavljanja in menjave infuzijskega seta, da to poteka pravilno in brez težav. Infuzijski set med vajo vstavljamo v blazinico, nato si ga vstavite tudi v podkožje telesa.

Trajanje: 2 uri, odvisno od potreb posameznika.

> Vstavitev infuzijskega seta
> Infuzijski set je treba zamenjati na 2 do 3 dni
> Redna menjava infuzijskega seta in rezervoarja

III. sklop: Prenos, analiza in spremljanje podatkov ter praktični napotki za življenje z inzulinsko črpalko
V tem sklopu se naučite prenosa podatkov iz inzulinske črpalke v spletno programsko opremo CareLink™ Personal in pripravo poročil za zdravnika. Naložite si aplikacijo MiniMed™ Mobile za pametni telefon in, po želji, tudi aplikacijo CareLink™ Connect za skrbnika (z njo vas svojec lahko spremlja na daljavo). 

V tem sklopu se pogovorimo o praktičnih napotkih za vsakodnevno življenje z inzulinsko črpalko (kje ob telesu lahko nosite črpalko, kako z njo ponoči in podobno). Opozorimo vas na pomembne varnostne informacije in se pogovorimo o pravilnem čiščenju in hrambi vaše črpalke.
Ponavadi se ta sklop izvaja na dan uvedbe inzulinske črpalke in prvega priklopa na infuzijski set.

Trajanje: 1,5 ure, odvisno od potreb posameznika.

> Programska oprema za odčitavanje inzulinskih črpalk CareLink™ Personal
> Kratki napotki za prenos podatkov v programsko opremo CareLink™

IV. sklop: Funkcija samodejnega načina delovanja SmartGuard™
V tem sklopu vam predstavimo samodejni način dovajanja bazalnega inzulina SmartGuard™, njegovo delovanje in posebnosti. Samodejni način SmartGuard™ v tem sklopu edukacije tudi že vklopimo.

Ta sklop sledi približno 7 – 14 dni po I. sklopu.
Trajanje: 1,5 ure, odvisno od potreb posameznika.

> MiniMed™ 780G: Kako deluje SmartGuard
> MiniMed™ 780G: Aplikacija CareLink™ Connect_Navodila za uporabo

KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE, SAMOSTOJNI SISTEM GUARDIAN™ 4

Ustvarjanje računa v Carelink™ Personal in predstavitev funkcije senzorja
Predstavimo vam kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini, naučite se rokovanja s sistemom in vstavljanje glukoznega senzorja. Glukozni senzor skupaj tudi vstavimo in sistem aktiviramo.

Trajanje: do največ 1,5 ure, odvisno od potreb posameznika.

> Vstavljanje glukoznega senzorja (video)

Potek in trajanje edukacije se individualno prilagajata glede na potrebe in želje uporabnika. Po potrebi se en sklop deli na več srečanj ali obratno, v enem srečanju obdelamo več vsebinskih sklopov.
Po opravljeni edukaciji vam je za vsa vprašanja in podporo še naprej na voljo naša ekipa edukatorjev, na voljo pa vam je tudi dežurni edukator za tehnično pomoč.

TIN: triki in nasveti
za uporabnike inzulinske črpalke

Programska oprema za uporabnike inzulinske črpalke

Kratka navodila za prenos podatkov v programsko opremo CareLink® Personal

Združljive naprave z aplikacijo
MiniMed™ Mobile in
CareLink™ Connect

Oddaja soglasja za obveščanje

Sledite nam na Facebooku