Družba Zaloker & Zaloker d.o.o. na področju zdravja deluje od leta 1993. Tedaj smo v Slovenijo pripeljali prve sisteme za merjenje glukoze v krvi, proizvajalca Bayer. Danes na trgu s svojimi skrbno izbranimi proizvodi in strokovnim osebjem skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja na več področjih. Na slovenskem trgu zastopamo proizvajalce vrhunskih medicinskih pripomočkov, ki ljudem omogočajo kvalitetno življenje in lažje opravljanje vsakodnevnih aktivnosti in obveznosti.

Družba Zaloker & Zaloker d.o.o. je dolgoletni aktivni član Trgovinske zbornice Slovenije, ustanovni član združenja proizvajalcev in distributerjev IVD (in vitro diagnostičnih) medicinskih pripomočkov v Sloveniji (SIEDMA)  ter član združenja proizvajalcev in distributerjev medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija.

STRATEGIJA

 • Sledenje razvoju posameznih vej medicinske stroke s področja delovanja podjetja.
 • Kakovostne storitve (strokovnost, zanesljivost, odzivnost, fleksibilnost).
 • Biti drugačen in izviren.
 • Sodelovanje s partnerji gradimo na dolgoročnih odnosih in dobremu imenu podjetja.
 • Pravilen in preudaren izbor znanih proizvajalcev, ki ponujajo najboljše proizvode ter imajo odlično zasnovano razvojno politiko.
 • Načrtno vlaganje v razvoj kadrov za njihovo strokovno usposobljenost in timsko delo.
 • Trajnostno naravnano poslovanje (digitalizacija podjetja, racionalna raba vseh virov energije …), zniževanje okoljskega odtisa.

DELOVANJE

Družba Zaloker & Zaloker d.o.o. je usmerjena v kakovostno ponudbo medicinskih pripomočkov in izdelkov za izboljšanje ali ohranjanje zdravja, lajšanja bolečin in zdravljenja.

POSLANSTVO

Poslanstvo naše družbe je slovenskemu trgu ponuditi najnovejše in najboljše proizvode – medicinske pripomočke, namenjene izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov. Poleg tega si prizadevamo z vsemi našimi aktivnostmi spodbujati zdravstvene delavce k uvajanju in širitvi uporabe novih metod in tehnologij, ki vplivajo na nove pristope za boljše in/ali lažje vodenje ter zdravljenje bolezni. Ne nazadnje je naše poslanstvo tudi ozaveščanje in širjenje vedenja o boleznih, tako pri bolni kot pri zdravi populaciji.

CILJ

Cilj družbe je doseči in ohranjati zadovoljstvo zdravstvenih delavcev, kupcev, uporabnikov in zaposlenih.

VIZIJA

 • Usmeritev v nenehen razvoj podjetja.
 • Ustvarjanje in ohranjanje kvalitetnih partnerskih odnosov.
 • Doseganje najvišje stopnje specializiranosti na področjih delovanja podjetja.
 • Transparentno, moralno in družbeno odgovorno delovanje.
 • Zavezanost k vzdržnemu trajnostnemu razvoju in okoljski vzdržnosti.

Za tehnično podporo podjetja skrbi ZupO.si, Globalno informacijska družba d.o.o.

Družba Zaloker & Zaloker d.o.o.

je članica združenja ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija, ki spodbuja najvišje etične standarde na vseh področjih delovanja ter v ospredje postavlja zdravje uporabnikov in pacientov.

 

Trajnostni razvoj je takšen razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.

(Svetovna komisija za okolje in razvoj)

Sledite nam na Facebooku