za lažje življenje

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je 18. marca 2021 na seji sprejela predlog Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter predlog Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na ta način med drugim širijo tudi obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri medicinskih pripomočkih.

Določili so novo vrsta medicinskega pripomočka, sodobnejšo, inzulinsko črpalko z zaprto zanko; gre za sistem za dovajanje in programirano samodejno prilagajanje odmerka inzulina pri zavarovanih osebah s sladkorno boleznijo tipa 1, ki z drugimi sistemi za dovajanja inzulina in določanje ravni glukoze v krvi ali medceličnini ne dosegajo ciljnih vrednosti glikiranega hemoglobina ali ne uspejo preprečiti pogostih, klinično pomembnih in hudih hipoglikemij; nov pripomoček se bo začel uporabljati 15. dan od uveljavitve Sklepa.

Spremenjeni so pogoji za senzor in oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze, tako da bodo po novem do teh pripomočkov imele pravico tudi zavarovane osebe, ki bodo imele pravico do inzulinske črpalke z zaprto zanko; novi pogoji za ta pripomoček se bodo začeli uporabljati 15. dan od uveljavitve Sklepa.

Določa se možnost izdaje t. i. trajne napotnice za kronične bolezni zaradi poenostavitve postopka uveljavljanja pravice do zdravstvenih storitev, ki se uveljavljajo na podlagi napotnice. V skladu z veljavnimi pravili je napotnica lahko izdana za največ eno leto. Že skoraj eno leto pa je v veljavi tudi možnost, da napotni zdravnik (zdravnik na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti) v primeru potrebe po izvedbi kontrolnega pregleda ali diagnostičnih in drugih zdravstvenih storitev enoletno napotnico podaljša še za dve leti. Na ta način smo zmanjšali število potrebnih obiskov zavarovanih oseb pri osebnih zdravnikih, osebne zdravnike pa smo razbremenili dolžnosti izdajanja novih napotnic samo zaradi dokončanja zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni. Nova t. i. »trajna« napotnica pa bo veljala ves čas, ko je potreben trajen nadzor zdravljenja zavarovane osebe zaradi določene kronične bolezni. V teh primerih napotni zdravnik prevzame bolnika v stalno zdravstveno oskrbo. O tem se mora dogovoriti z bolnikovim osebnim zdravnikom, ki ga mora tudi redno obveščati o bolnikovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih. Kljub izdani trajni napotnici bo lahko zavarovana oseba zamenjala napotnega zdravnika v skladu s pravili, kot to sicer velja v drugih primerih. Kronične bolezni in strokovne kriterije, pod katerimi bo mogoče izdati trajno napotnico, bo določil generalni direktor ZZZS po predhodni pridobitvi mnenja medicinske stroke, praviloma strokovnega stališča razširjenih strokovnih kolegijev. Nova ureditev trajne napotnice se bo zaradi potrebne nadgradnje informacijskega sistema pri NIJZ in izvajalcih zdravstvenih storitev začela uporabljati v treh mesecih od uveljavitve novele Pravil.

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja si lahko v celoti preberete TUKAJ

Scroll to Top