Študija: Toto sistem za bočno obračanje bolnika v postelji

Študijo in oceno Toto® sistema za bočno obračanje bolnika v postelji so opravili v UKC Maribor, Domu Taber ter v Domu Danice Vogrinec.

UKC MARIBOR

V raziskavi smo testirali Sistem Toto®  za bočno obračanje, medtem ko smo bolniku antidekubitusno blazino odstranili in je imel bolnik nameščen sistem ter klasično vzmetnico.

Potek raziskave

V času pred testiranjem na vsakem oddelku so imeli zaposleni predstavitev pravilnega rokovanja s sistemom za bočno obračanje Toto®. Zaposleni so med predstavitvijo, zaradi občutka, sistem tudi sami preizkusili.

Sistem smo testirali pri 5 nepokretnih bolnikih v 3. kategoriji zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na treh različnih strokovnih področjih. Testiranje je potekalo v mesecu decembru 2018 in januarju 2019.

V raziskavi smo opazovali predvsem pojav rdečine.

ter čas, ki smo ga prihranili. Štirje bolniki so bili pri obračanju popolnoma odvisni od naše pomoči, obračanje se je izvajalo na 2 uri, kakor se tudi sicer. Na sistem smo nameščali bolnike ob sprejemu, ki razjede zaradi pritiska niso imeli.

Rezultati

Zaradi tajnosti podatkov so bili bolniki šifrirani.

 • Ni bilo potrebnega obračanja na 2 uri s strani zaposlenih.
 • Bolnica 1 je bila izredno zadovoljna, RZP ni dobila.
 • Bolnik 2 je dobil rdečino na peti – menjava sistema (podlaganje).
 • Bolniki 3, 4 in 5 niso dobili rdečine, brez pomoči obračanja na 2 uri s strani zaposlenih.

Ostali rezultati – ugotovitve

 • Preprosta namestitev.
 • Lahko se razkužuje in čisti.
 • Tiho delovanje.
 • Namenjen predvsem za bolnike brez kontraktur, ki še lahko sodelujejo pri obračanju.
 • Zelo primeren za razbremenitev zaposlenih.

Zaključek

Sistem Toto® je učinkovita alternativa obračanja ali pomoči pri nepokretnem bolniku. Za zaposlene predstavlja velik prihranek časa in fizično razbremenitev.

DOM TABER, CERKLJE

Izdelek Toto® smo uporabljali pri stanovalcu z diagnozo Parkinsonova bolezen, demenca ter več pridruženimi kroničnimi obolenji. Stanovalec je bil popolnoma nepomičen, nesposoben samostojnega premikanja, sicer brez kotraktur in v času namestitve pripomočka tudi brez znakov za začetek PZP. Bil je visoke postave in močnejše konstitucije, zato je bilo ročno obračanje fizično zelo zahtevno. Pripomoček smo začeli uporabljati 25. 10. 2018 in smo ga uporabljali do smrti stanovalca konec decembra, skupaj dva meseca.

Rezultati

V času uporabe, kljub slabšanju splošnega zdravstvenega stanja pri gospodu, ni prišlo do pojava stalnih rdečin.
Pripomoček se je izkazal kot zelo zanesljiv. Predvsem je bil dobrodošel, ker z obračanjem nismo več motili gospodove soproge, ki je bivala skupaj z njim.
Trenutno pripomoček uporabljamo pri drugem stanovalcu, ki ima podobne diagnoze in fizično konstitucijo. Uporabljamo ga malo več kot mesec dni, rezultati so zaenkrat enako dobri.

DOM DANICE VOGRINEC, MARIBOR

Uvod

Pričujoča ocena je pokazala učinkovitost uporabe novega sistema za bočno obračanje v primerjavi s fizičnim obračanjem, in sicer z uporabo dinamične analize pritiska.

Pripomoček v raziskavi

Sistem za bočno obračanje Toto® (GenieCare), negovalna postelja ter antidekubitusna vzmetnica, medtem ko smo antidekubitusno blazino Repose odstranili.

Potek raziskave

V raziskavo so bili vključeni 3 stanovalci iz dveh delovnih enot. Vsi trije stanovalci so nepomični in so pri vseh življenjskih aktivnostih odvisni od tuje nege in pomoči. Testiranje smo pričeli 15. 11. 2018 v DE Pobrežje 1 in končali 25. 1. 2019 v DE Tabor.

V raziskavi smo opazovali predvsem pojav rdečine pri stanovalcu, saj je bila indikacija za nastanek pri vseh treh zelo velika ter čas, ki smo ga prihranili zaradi obračanja stanovalcev. Vsi trije stanovalci so pri obračanju popolnoma odvisni od naše pomoči in jih je treba obračati na 3-4 ure.

Rezultati

 • Skupni prihranek časa 30-60 min/dan.
 • Brez rdečin.
 • Ena izmed testiranih stanovalk poroča, da se počuti udobno in je obračanje manj naporno in boleče, kot takrat ko jo je obračalo osebje.

Ugotovitve

 • Preprost za uporabo in rokovanje.
 • Preprosta namestitev.
 • Lahko čiščenje.
 • Tiho delovanje.
 • Namenjen predvsem za stanovalce, ki so popolnoma odvisni pri obračanju in brez kontraktur.
 • Zelo primeren za stanovalce, ki se ne želijo obračati ali ob tem čutijo bolečine.
 • Zelo primeren za močnejše stanovalce, ki so težji za obračanje.

Zaključek

Sistem Toto® je učinkovita alternativa ročnemu obračanju stanovalcev, ki so nepokretni oz. vezani na posteljo in jih je treba redno obračati, še posebej pri posameznikih v okviru paliativne oskrbe, pri takšnih, ki ne sodelujejo pri ročnem obračanju in pri vseh, ki so nestabilni ali jim ročno obračanje povzroča bolečino.

>> Več o sistemu Toto® si lahko preberete TUKAJ

Informacije, svetovanje in pomoč: 041 452 999

Scroll to Top