Sklep ZZZS v povezavi s predpisovanjem in izdajo medicinskih pripomočkov

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je sprejel sklep v povezavi s predpisovanjem in izdajo medicinskih pripomočkov. Ta sklep velja od datuma izdaje in objave na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do datuma preklica.

  • Možnost izdaje medicinskega pripomočka brez prisotnosti upravičene osebe in kartice zdravstvenega zavarovanja:

Za prvi predpis medicinskega pripomočka se ne zahteva osebne prisotnosti zavarovane osebe. Zdravstveno stanje se ugotovi na podlagi podatkov, ki mu jih zavarovana oseba ali njen skrbnik poda po telefonu in/ali na podlagi prejete zdravstvene dokumentacije (npr. izbrani osebni zdravnik lahko prvič predpiše diagnostične trakove za aparat za določanje glukoze v krvi na podlagi telefonskega razgovora in izvida zdravnika specialista).

Za ponovni predpis medicinskega pripomočka, če gre za znana zdravstvena stanja, prisotnost zavarovane osebe in dodatna dokumentacija nista potrebna. V zdravstveni dokumentaciji je treba zapisati zdravstvene razloge, količine in obdobje predpisa medicinskega pripomočka.

  • Podaljšanje veljavnosti izdanih naročilnic, ki so izdane po 1. 3.  (še 30 dni po koncu epidemije).
  • Možnost izdaje medicinskega pripomočka ob predložitvi skenirane naročilnice, slike naročilnice ali SMS-a z on-line številko.

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko zavarovane osebe obrnete na območne enote ZZZS na svojem področju.

Scroll to Top