Posnetek: Stop RZP – okrogla miza, 17. 11. 2022

Ob svetovnem dnevu “STOP RAZJEDI ZARADI PRITISKA”

Okrogla miza: Bolnik z visoko oceno tveganja, skrb za preventivo in ustrezna oskrba. Ali se zavedamo pomena preventive in kaj lahko naredimo bolje?

Udeleženci okrogle mize:
viš. pred. dr. Ljubiša Pađen, mag. zdr. neg., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Anita Jelen mag. zdr. nege, UKC Ljubljana, Dermatološka klinika
Tadeja Krišelj, dipl. m. s., univ. dipl. org, ET, UKC Ljubljana, Svetovalna služba zdravstvene nege
Urška Pospiš, dipl. m. s., ZD Ljubljana, patronažno varstvo
Alma Košec, dipl. m. s., DSO

POVEZAVA NA POSNETEK

Scroll to Top