Inzulinska črpalka in prehod na zimski/poletni čas

Konec marca in konec oktobra vsako leto prestavimo uro iz poletnega na zimski čas in obratno.

Ob prehodu na poletni čas (konec marca) premaknemo uro za eno uro naprej in konec oktobra, ob prehodu na zimski čas, za eno uro nazaj.
Pri premiku ure bodimo pozorni na to, da uro ustrezno premaknemo tudi na inzulinski črpalki. To lahko storimo v nedeljo zjutraj.

Postopek spremembe ure na inzulinski črpalki MiniMed 780G:

Pojdite v Nastavitve.

Glavni meni:
Nastavitve > Nastavitve naprave > Čas in datum > Čas

 1. Spremenite uro.
 2. Izberite Shrani.

Postopek spremembe ure na inzulinski črpalki MiniMed 670G*:

Pojdite v okno Time & Date.

Glavni meni:
Options > Utilities > Time & Date > Time

 1. Spremenite uro.
 2. Izberite Save.

Postopek spremembe ure na inzulinski črpalki MiniMed 740/640G:

Pojdite v okno Čas in datum.

Glavni meni:
Pripomočki ˃ Čas in datum > Čas

 1. Spremenite uro.
 2. Izberite Shrani.

Postopek spremembe ure na inzulinski črpalki Paradigm VEO*:

Pojdite v okno Čas/datum.

Glavni meni ˃ Pripomočki ˃ Čas/datum

 1. Potrdite 24-urna nastavitev.
 2. Pritisnite ACT.
 3. Spremenite uro.
 4. Pritisnite ACT.

*Uro je treba spremeniti tudi na merilniku sladkorja Contour Next Link.

Postopek spremembe ure na merilniku Contour Next Link/Contour Next Link 2.4*:

 1. Pritisnite in držite gumb Menu, dokler se merilnik ne vklopi.
 2. Pritisnite gumb ob zapisu Nastavitve.
 3. Pritisnite puščico dol, da označite možnost Ura. Za izbiro pritisnite OK.
 4. Za spremembo ure pritisnite Spremeni.
 5. Izberite možnost (12-urna oblika ali) 24-urna oblika.
 6. S pritiski puščic spremenite uro. Po vsaki izbiri pritisnite OK.
 7. Pritisnite V redu.
 8. Pritisnite in držite gumb Menu, dokler se merilnik izklopi.

*Kadar merilnik Contour Next Link 2.4 ni povezan z inzulinsko črpalko.

Ure na merilniku ni treba spreminjati, ker je sinhronizirana z inzulinsko črpalko in se samodejno spremeni ob spremembi na inzulinski črpalki.

Za dodatne informacije in pomoč lahko pokličete dežurnega edukatorja.

Scroll to Top