Razlike med vrednostmi glukoze senzorja (GS) in glukoze v krvi (GK)

Glukoza potuje iz krvnega obtoka v celice skozi medcelično tekočino. Iz tega razloga vrednosti glukoze v medceličnini (GS) vedno malce zaostajajo za vrednostmi glukoze v krvi (GK).

Kdaj prihaja do razlik med vrednostmi GS in GK?

 • kadar glukoza v krvi hitro narašča
 • ali pada
 • po obroku
 • po odmerku inzulina

Vrednosti glukoze v krvi se neprestano spreminjajo, prav tako tudi vrednosti glukoze izmerjene s senzorjem. Večino časa so med seboj zelo podobne, vendar le redkokdaj popolnoma enake.

Kdaj je najbolje izvesti kalibracijo sistema za neprekinjeno merjenje glukoze?

 • pred zajtrkom
 • pred kosilom
 • pred večerjo

KALIBRIRANJA NE IZVAJAMO, KADAR SO NA ZASLONU ČRPALKE NARISANE PUŠČICE!

Možni razlogi zaradi katerih lahko prihaja do razlik med vrednostjo GK in GS:

 • Vrednosti glukoze senzorja so 5 minutna povprečja (na zaslonu črpalke se posodabljajo vsakih 5 minut).
 • Senzor in testni listič merilnika merita glukozo iz različnih virov: merilnik glukoze v krvi in senzor v medcelični tekočini. Kadar se vrednosti glukoze hitro spreminjajo, bomo zaznali spremembo vrednosti glukoze v medceličnini približno 10 minut kasneje kot v krvi. Pojav imenujemo tudi »časovni zamik«.
 • Vrednost glukoze senzorja je lahko netočna zaradi nepravilne tehnike vstavitve ali pritrditve senzorja.
 • Vrednost glukoze v krvi je lahko netočna zaradi neumitih rok.
 • Vrednost glukoze v krvi je lahko netočna zaradi nepravilnega kodiranja merilnika.
 • Vrednost glukoze v krvi je lahko netočna zaradi nekvalitetno pridobljene kapljice krvi.
 • Vrednost glukoze v krvi je lahko netočna tudi zaradi nepravilnega postopka merjenja.

Ob morebitnih težavah z glukoznimi senzorji pokličite na naš dežurni telefon, kjer vam bo izkušena edukatorica svetovala, kako postopati.

Kadar težave ni možno rešiti telefonsko naredimo prenos podatkov iz inzulinske črpalke v programsko opremo CareLink PERSONAL in izpise natančno analiziramo, da ugotovimo razlog težav.

 

Scroll to Top