Vplivi na točnost rezultatov meritev z merilniki glukoze v krvi

Samokontrola omogoča preverjanje ravni glukoze v krvi in je ključna za učinkovito vodenje sladkorne bolezni. Nepogrešljiva je pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1 in tipa 2 z inzulinom, pomembne prednosti pa prinaša tudi ljudem s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo s tabletami in z dieto.

Merjenje glukoze v krvi daje človeku neprecenljive podatke o vplivih hrane, zdravil, telesne aktivnosti, stresa, bolezni in drugih dejavnikov, ki vplivajo na nihanje glikemije in je osnova za ustrezno ukrepanje, da bi raven glukoze čim bolj približali normalni. Zato je zelo pomembno, da so rezultati meritev točni in natančni.

Dejavnike, ki vplivajo na točnost rezultatov meritev delimo na človeške, na katere lahko vpliva uporabnik in tehnološke, za katere je odgovoren proizvajalec merilnika. Razložimo najpogostejše:

  • Predpogoj in prepogosto pozabljen dejavnik je čistoča rok in s tem mesta odvzema vzorca krvi. Sledi hrane, pijače, potu in druge umazanije občutno vplivajo na rezultat meritve z merilnikom glukoze v krvi, zato je ključnega pomena, da pred izvedbo meritve roke vedno umijemo z milom in toplo vodo, če za to ni pogojev, pa pred vbodom očistimo roke in mesto vboda z alkoholnim robčkom.
  • Sledi pravilna tehnika izvedbe meritve. Postopek meritve je odvisen od vrste merilnika. Pred začetkom uporabe merilnika se moramo naučiti pravilnega postopka izvedbe meritve in po določenem času preveriti, če še vedno ravnamo pravilno. Pri tem lahko poiščemo pomoč pri edukatorju, farmacevtu ali proizvajalcu merilnika.
  • Pomemben korak v postopku meritve je kodiranje, ki pomeni umerjanje elektronike merilnika z reaktivnostjo testnih lističev. Če merilnik pozabimo kodirati ali ga kodiramo nepravilno, lahko to vodi k velikim odstopanjem rezultatov meritev. Pazimo torej, da svoj merilnik kodiramo pravilno ali izberimo takšnega, ki to izvede samodejno.
  • Izpostaviti velja tudi vzdrževanje in hranjenje pripomočkov za samokontrolo. Vsaka naprava potrebuje vsaj osnovno vzdrževanje, zato redno preverjajmo čistočo odprtine za testni listič ter po potrebi merilnik obrišimo z vlažno krpo.
  • Pripomočke za samokontrolo hranimo v dovoljenem temperaturnem območju, kar je še posebej pomembno za testne lističe. Merilnik ni zelo občutljiv in ga v primeru, če ga pregrejemo ali podhladimo, pustimo 20 minut pred izvedbo meritve na sobni temperaturi. Če pa pregrejemo ali podhladimo testne lističe, lahko pride do poškodbe reagenta in posledično odstopanja rezultatov meritev.
  • Ne glede na to, ob katerem času in v kakšnih okoliščinah je meritev izvedena, mora merilnik sporočiti čim točnejši podatek o trenutni količini glukoze v krvi. Izberimo torej zanesljiv merilnik, ki ima enostaven postopek uporabe in z njim ter s testnimi lističi ravnajmo skrbno in skladno z navodili.
>> Poglejte si tudi infografiko Vplivi na točnost meritev
Scroll to Top