za lažje življenje

Pomen merilnika glukoze

Katarina Vovk, dipl. med. sestra
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana


Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem z bolniki s sladkorno boleznijo. Bolniki, ki so zaradi neurejene glikemije in njenih kroničnih posledic hospitalizirani na bolnišničnem oddelku, pogosto potrebujejo še bolj poglobljen in individualiziran pristop.

Široko zastavljena zdravstvena vzgoja je še zlasti potrebna ob uvedbi inzulinskega zdravljenja, ki med drugim zahteva tudi redno izvajanje samokontrole, torej merjenje ravni glukoze v krvi. Zanesljiv in uporabniku prijazen merilnik glukoze je takrat še toliko bolj pomemben, da je prehod na novi način zdravljenja sladkorne bolezni čim lažji.

Samokontrola ima sicer pomembno vlogo že pri tistih bolnikih, ki se prvič srečujejo s sladkorno boleznijo in morda šele spoznavajo, kako se njihov krvni sladkor giblje v odvisnosti od zaužite hrane, telesne dejavnosti, morebitnih pridruženih akutnih bolezni in drugih vplivov. Tako pridobijo uvid, kakšno vlogo ima v nihanju glikemije posamezni dejavnik in lahko optimizirajo izvajanje nefarmakoloških ukrepov. Zanesljiv merilnik glukoze je za te bolnike izrednega pomena.

Še toliko bolj pa je natančnost merilnika pomembna pri bolnikih, ki se že zdravijo z zdravili. Na podlagi izmerjenih vrednosti glukoze se bolnik oz. njegovi svojci namreč odločajo glede ukrepanja v posameznih situacijah. Točnost meritev je zato ključnega pomena za varno odmerjanje antihiperglikemičnih zdravil, še zlasti inzulina. V primeru napačnega in s tem zavajajočega rezultata meritve bi si bolnik lahko odmeril prevelik ali premajhen odmerek zdravila, kar bi lahko imelo za posledico prenizek oziroma previsok krvni sladkor. V najslabšem primeru bi lahko prišlo do hudega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi pomembno ogrozilo zdravje in celo življenje bolnika. Tak primer je huda hipoglikemija (izrazito nizek krvni sladkor z motnjo zavesti) ali pa izrazita hiperglikemija z diabetično ketoacidozo oziroma diabetičnim hiperosmolarnim sindromom (ob dlje časa zvišani ravni krvnega sladkorja).

Poleg natančnosti je za bolnika pomembna enostavnost uporabe tehničnega pripomočka, tako samega merilnika kot tudi prožilne naprave, s pomočjo katere se z lanceto zbode v prst, da pridobi kapljo krvi za meritev. Upoštevajoč pripombe bolnikov in predloge zdravstvenega osebja so razvili prožilne naprave, ki so uporabnikom vse bolj prijazne. Marsikdaj je ravno to lahko odločilni dejavnik pri premagovanju strahu pred vbodom z lanceto in pred krvjo.

V praksi prav tako opažam, da je številnim bolnikom v veliko pomoč možnost uporabe barvnih oznak na merilniku, ki omogoča takojšnjo oceno vsakokratne meritve glukoze v krvi. Zeleno obarvan rezultat tako predstavlja primerno vrednost krvnega sladkorja, rdeča barva označuje prenizko vrednost (hipoglikemijo), rumena pa previsok krvni sladkor. Na ta način je bolnik takoj obveščen, v katerem območju je tisti trenutek njegov krvni sladkor, še preden prebere številčno vrednost. To bolnike dodatno spodbudi k ustreznemu ukrepanju.

Tudi druge funkcije merilnika glukoze lahko nekaterim, zlasti mlajšim bolnikom, olajšajo samovodenje. V zadnjem času tako na primer pomembno dodano vrednost predstavlja možnost prenosa podatkov o meritvah na računalnik oz. pametni telefon. S pomočjo posebne aplikacije je nadalje omogočeno tudi dodajanje podatkov o vbrizganih odmerkih inzulina, količini zaužitih ogljikovih hidratov, opravljeni telesni dejavnosti itd. Na ta način samovodenje postane še preprostejše in bolj pregledno, pa tudi pogosto zamudno ročno vpisovanje v dnevnik samokontrole ni več potrebno. Podatke lahko bolniki posredujejo sestri edukatorki ali diabetologu kar na daljavo preko spleta, kar lahko pomembno zmanjša tudi potrebo po številu vmesnih obiskov v ambulanti.

Kljub številnim novostim pa še obstajajo bolniki, pretežno starejši, ki dodatnih funkcij merilnikov glukoze ne uporabljajo, saj jim to predstavlja breme oz. z novimi tehnologijami niso preveč domači. A tudi tem bolnikom največ pomeni zaupanje, da je njihov merilnik glukoze zanesljiv in jim tako omogoča varno zdravljenje bolezni. Ti bolniki navadno potrebujejo tudi več časa, da se naučijo pravilne uporabe merilnika. Enostavnost uporabe tehničnega pripomočka je zato zelo zaželena. Primeren merilnik glukoze lahko proces edukacije izrazito olajša, hkrati pa zmanjša stres bolnikov.

Scroll to Top