Najpogostejša napaka postopka meritve

Samokontrola z merilnikom glukoze v krvi je pomemben del zdravljenja sladkorne bolezni. Izmerjene vrednosti pa so osnova za ukrepanje in tako doseganje ciljnih vrednosti glikemije. Pri zdravljenju z inzulinom uporabnik na osnovi z merilnikom izmerjene vrednosti odmeri ustrezen odmerek inzulina, zato je izjemno pomembno, da so rezultati meritev točni in natančni.

Pri samovodenju sladkorne bolezni s pomočjo inzulinske črpalke, neprekinjenega merjenja glukoze ali inzulinske črpalke, ki vključuje neprekinjeno merjenje glukoze, pa daje merilnik glukoze pomembno informacijo za izračun bolusnega odmerka inzulina po formuli računala Bolus Wizard in umeri krivuljo neprekinjenega merjenja glukoze s senzorjem. Slednje z drugimi besedami pomeni, da je točnost meritve z merilnikom pogoj za točnost delovanja senzorja za neprekinjeno merjenje glukoze, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na časovni zamik med vrednostmi glukoze v krvi in vrednostmi glukoze v medceličnini.

Točnost z merilnikom izmerjenih vrednosti je odvisna od merilnika glukoze v krvi, testnih lističev in tehničnega postopka izvedbe meritve. Najpogostejša napaka postopka meritve je neprimerno ali sploh ne umivanje rok, zato je umivanje rok z milom in toplo vodo ter temeljito brisanje do suhega prvi pomemben korak pravilnega postopka merjenja. Pomembno je, da občasno preverimo svoje postopke merjenja in tudi pripomočke za merjenje. Posebej pozorni moramo biti na rok uporabnosti testnih lističev in na to, kako jih shranjujemo. In seveda … pripomočkov za samokontrolo nikar ne pustimo v zaprtem avtomobilu na od sonca razbeljenem parkirišču.

Scroll to Top