Pogovori: Vodenje sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko med bivanjem v bolnišnici

Mnogi posamezniki s sladkorno boleznijo tipa 1 za zdravljenje uporabljajo inzulinsko črpalko, sistem za merjenje glukoze ali druge hibridne sisteme, ki do določene mere samodejno dovajajo inzulin v podkožje telesa.
Ker poznavanje sodobnih tehnologij med zdravstvenim osebjem drugih subspecialnosti ni dovolj razširjeno, se v praksi pogosto pojavljajo težave in dileme glede obravnave teh bolnikov, predvsem v času bolnišnične oskrbe.

Nit pogovora …

  • Kakšen medicinski pripomoček je inzulinska črpalka, kako deluje in kdo jo uporablja
  • Uporabnik inzulinske črpalke potrebuje urgentno pomoč ali bolnišnično zdravljenje, kako naj zdravstveno osebje ravna s črpalko?
  • Prvi ukrepi po sprejemu na oddelek
  • Uporaba inzulinske črpalke med hospitalizacijo
  • Ponovni priklop inzulinske črpalke
  • Kam se obrniti po pomoč

Gosta:

  • izr. prof. Nataša Bratina, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
  • asist. dr. Aleš Skvarča, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana

Posnetek: >> TUKAJ