Sladkorna bolezen > Zanimivosti in nasveti > Zdravstvene aplikacije za samovodenje sladkorne bolezni

Zdravstvene aplikacije za samovodenje sladkorne bolezni

Ni vedno enostavno urejati sladkorne bolezni, spremljati vrednosti sladkorja v krvi in razumeti vplivov raznovrstnih vsakdanjih situacij na glikemijo. Strokovnjaki, ki razvijajo pripomočke in rešitve s področja sladkorne bolezni, si neprestano prizadevajo razviti takšen sistem, ki bi posameznikom s sladkorno boleznijo čim bolj olajšal samovodenje.

Tehnološki razvoj nas pospešeno usmerja na področje aplikacij, ki nam poskušajo olajšati življenje, pa najsi gre za hiter vpogled v stanje prometa na cesti ali za vremensko napoved. Zato ni nenavadno, da temu gibanju sledijo tudi podjetja s področja športa in zdravja ter proizvajalci medicinskih pripomočkov.

Razvijajo aplikacije, ki omogočajo vpogled v stanje telesa ter spremljajo naše gibanje in športno aktivnost, lahko pa sledijo tudi našemu zdravstvenemu stanju in nam pomagajo pri spremljanju in samovodenju nekaterih bolezni.

Samokontrola sladkorne bolezni in pametni merilnik

Samokontrola postaja vse enostavnejša, izmerjene vrednosti so čedalje bolj točne, dodatnih možnosti, ki jih ponujajo merilniki, pa je vse več. Razvoj merilnikov obeta tudi nove načine samokontrole in zato nove načine samovodenja sladkorne bolezni. Pametni merilniki se že znajo povezati s pametnimi telefoni.

Pametni merilnik in aplikacija

Povezovanje merilnika z aplikacijo za sladkorno bolezen na pametnem telefonu omogoča, da se izmerjene vrednosti z merilnikom samodejno prenesejo v aplikacijo. Vanjo se shranjujejo skupaj s podatki o času meritve, uporabnik pa k meritvi lahko enostavno doda oznako na tešče, pred obrokom ali po njem, dopiše vrsto zaužite hrane ali fotografira svoj krožnik, doda telesno aktivnost in odmerke inzulina ali drugih zdravil. Tako so podatki o meritvah postavljeni v kontekst, kar olajša samovodenje bolezni in veča motiviranost uporabnika.

Kaj pa enostavnost?

Vodenje sladkorne bolezni s pomočjo z aplikacije? Morda se sliši zapleteno, a ni tako.

Uporaba merilnika, ki se povezuje z aplikacijo, ni zahtevna. Izvedba meritve oziroma uporaba merilnika ni nič drugačna kot uporaba brez aplikacije. Izmerjena vrednost se samodejno prenese v telefon in prikaže na zaslonu. Zdaj pa ima uporabnik na voljo nekaj možnosti, s katerimi lahko dodatno »opremi« izmerjeno vrednost kar na svojem telefonu. Lahko le potrdi predloge aplikacije glede označbe na tešče, pred obrokom ali po njem, lahko pa doda številne dodatne informacije, ki so mu v prihodnje v pomoč, ko se znajde v podobni situaciji. Lahko na primer pogleda, kako je v preteklosti ravnal ob podobnem obroku hrane, in če je ukrep povzročil odklon vrednosti sladkorja, svoje ravnanje tokrat spremeni.

Tako uporabnik sčasoma pride do pomembnih vpogledov v to, kako vsakodnevne dejavnosti vplivajo na glikemijo, kar pripomore k razumevanju narave sladkorne bolezni in izboljša njeno samovodenje.
Aplikacija torej ponuja veliko možnosti, kako in koliko jih uporabnik izkoristi, pa je odvisno od njegovih želja in potreb.

Elektronski dnevnik oziroma podatki za edukatorja in zdravnika

Aplikacije ponujajo tudi možnost priprave poročila o samokontroli za edukatorja in zdravnika. Najnaprednejše omogočajo pripravo poročila v obliki barvnega e-dnevnika samokontrole, ki ga uporabnik lahko pošlje na elektronski naslov prejemnika kar iz aplikacije na telefonu.
Aplikacije so za marsikoga sodobna novost, s katero še nima izkušenj. Veliko izmed njih je zelo uporabnih in resnično olajšajo življenje, zato jim je smiselno dati priložnost. Vse, kar potrebujete, je ustrezen pametni telefon in malce poguma … ter seveda ustrezen pametni merilnik.

Danica Ostanek, prof. zdr. vzg.


 

Objavljeno: Sladkorna bolezen, oktober 2017