Izdelki > Trakovi za določanje glukoze in ketonov v urinu Keto-Diastix

Trakovi za določanje glukoze in ketonov v urinu Keto-Diastix

Merjenje je primerjalno, kar pomeni odčitavanje rezultatov z barvne lestvice.

Proizvajalec z Izjavo ES o skladnosti zagotavlja, da proizvodni postopek oziroma in vitro diagnostični medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo in vitro diagnostične medicinske pripomočke v Evropski uniji in v Sloveniji. Priglašeni organ s Certifikatom ES o skladnosti zagotavlja, da proizvodni postopek oziroma in vitro diagnostični medicinski pripomoček ustreza zahtevam iz predpisov, ki urejajo in vitro diagnostične medicinske pripomočke v Evropski uniji in v Sloveniji.

 

Nazaj na seznam izdelkov