Kodeks ravnanja

Družbeno okolje, v katerem deluje družba Zaloker & Zaloker d.o.o., postavlja pred nas vedno nove izzive. Neprestano se soočamo s spremembami v poslovnem okolju, ki vplivajo na vsa področja našega delovanja in zahtevajo od nas nenehno prilagajanje ob upoštevanju vse večjega obsega pravil v obliki predpisov in kodeksov, ki se jim moramo podrejati in jih upoštevati.

Z namenom, da bi zaposlenim olajšali delovanje in jim pomagali pri izogibanju pravnim tveganjem družbe in njih samih, je vodstvo družbe sprejelo Kodeks ravnanja v družbi Zaloker & Zaloker d.o.o.

Z upoštevanjem teh smernic ne prispevamo samo k boljši oskrbi bolnikov, temveč tudi k ohranjanju našega ugleda pri strankah, državni upravi, poslovnih partnerjih ter strokovni in laični javnosti ter zaščiti naše družbe in vsakega izmed nas. Skupaj lahko z upoštevanjem tega Kodeksa prispevamo k uspehu družbe Zaloker & Zaloker d.o.o. tako, da zmanjšamo tveganje svojega poslovanja, preprečimo morebitne zaplete in obravnavamo nastale pomisleke.

S spoštovanjem,

Jasna Šturm
direktorica podjetja Zaloker & Zaloker d.o.o.

Podpora uporabnikom in oddaljena tehnična pomoč

Program zvestobe
"ZA LAŽJE ŽIVLJENJE"
Sledite nam na Facebooku